Termeni și Condiții


Termeni și condiții de utilizare

General

Prin acest Acord de Licențiere, TASCHI prin furnizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R..L.  acordă Utilizatorului / Clientului un

Drept de utilizare pe Termen limitat / Cloud,

 • non-exclusiv, non-transferabil, având în vedere că S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L deține toate drepturile de proprietate intelectuală exclusivă. Licența de utilizare poate, de asemenea, fi valabilă pentru afiliații, filialele Utilizatorului / Clientului sau sucursale, cu condiția că datele lor să fie înregistrate și stocate într-o singură bază de date instalată pe un server situat la sediul Utilizatorului / Clientului (Utilizând un singur server de baze de date) și ca TASCHI, prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L să fie înștiințată de toate societățile de mai sus.
 • Dreptul de a primi noi versiuni ale aplicației. 

Utilizatorul / Clientul a plătit companiei S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L o valoare specifică pentru utilizarea licenței pentru o perioadă limitată de timp.

Licența de utilizator software și upgrade-urile sale nu se pot returna către compania sau partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L. Taxa plătită pentru achiziția acestora nu poate fi creditată sau rambursată. În afară de cele de mai sus, prin prezentul contract nu este acordat Utilizatorului / Clientului nici un alt drept sau împuternicire.

 1. DEFINIȚII

Utilizator / Client: Entitatea (fizică sau juridică) care prin contract intră în acest acord pentru achiziția licenței de utilizare a produsului  prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, în termenii și condițiile stabilite aici.

Produsul Software: Este codul executabil a software-ului, împreună cu suportul media asociat, documentațiile relative și materiale de susținere, în orice formă. Modulele software se referă la un subset de specificații funcționale ale produsului TASCHI, care pot fi incluse sau excluse într-o instalare în conformitate cu dispozițiile relevante ale Acordului de licență software utilizator. Un modul poate fi independent, atunci când poate fi utilizat din punct de vedere tehnic și logic autonom într-o instalare (fără a necesita un alt modul) sau dependent, atunci când utilizarea sa în mod logic sau tehnic necesită existența unui alt modul.

Licența de utilizare a produsului software: Dreptul de a utiliza produsul software pentru scopurile prevăzute în paragraful de mai sus.

Partener: Entitatea (fizică sau juridică) pentru care TASCHI a acordat dreptul de distribuire a aplicațiilor sale.

Acord: Prezentul Acord de licențiere împreună cu Anexele aferente

Stație de lucru: O stație de lucru este definită ca drepturile de acces la fișierele și operațiunile specifice unei instalări specifice a aplicației. Prin urmare, «stații de lucru» pentru o instalare constituie numărul maxim de utilizatori simultani, cu drepturi de acces la o singură instalare.

 1. SCOPUL ȘI VALABILITATEA ACORDULUI DE LICENȚIERE SOFTWARE

2.1. Prin acest Acord de licențiere software, TASCHI prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L acordă Utilizatorului / Clientului dreptul de a utiliza licența software, pe perioadă limitată, cu condiția preliminară ca toți termenii acestuia sunt respectați, toți având o importanță egală. În cazul, în care Utilizatorul / Clientul încalcă unul sau mai mulți termeni ai acestui acord, TASCHI prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L își rezervă dreptul de a rezilia Acordul de Licențiere. În acest caz, licența de software pentru utilizator încetează să mai fie valabilă, cu o notificare de reziliere trimisă de S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L Utilizatorului / Clientului în cauză fără nici o plată financiară. Utilizatorul / Clientul are obligația de a se înceta orice utilizare operațională a software-ului și de a returna produsul software, împreună cu toate materialele asociate existente, în orice formă și mod, în care acestea au fost produse.

Licența de utilizare se poate utiliza, de asemenea, în filiale sau sucursale ale Utilizatorului / Clientului, cu condiția că datele lor să fie înregistrate și stocate într-o singură bază de date și TASCHI prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L primește o notificare prealabilă scrisă și oferă o aprobare pentru toate entitățile de mai sus.

2.2. În același timp, TASCHI prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L oferă Utilizatorului / Clientului dreptul de a primi și utiliza versiuni noi ale aplicației pentru care utilizatorul deține dreptul legal de utilizare, în conformitate cu prezentul contract.

2.3. Totodată, TASCHI prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L oferă Utilizatorului / Clientului, pe întreaga durată a acestui acord, dreptul de a utiliza serviciile online de acces la https://crm.taschi.ro

Deasemenea, se oferă Utilizatorului / Clientului acces online la documentația, modul în care se poate folosi Aplicația TASCHI.

2.4. Pentru dreptul de utilizare a licenței software pe termen limitat, Utilizatorul / Clientul este obligat să plătească către S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L valoarea convenită conform prezentului contract. Se înțelege în mod expres că în cazul neplății valorii mai sus menționate către S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, aceasta își rezervă dreptul de a rezilia acest Acord de Licențiere, fără acordarea unui termen, caz, care va presupune aplicarea consecințelor prezentate mai jos în secțiunea „Reziliere”.

2.5. Acest acord de Licențiere se aplică, doar pe teritoriul României. Dacă licențiatul dorește să utilizeze programul software în afara acestui teritoriu trebuie să informeze TASCHI prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, în scris.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ l. PROTECȚIA DREPTURILOR DE AUTOR.

3.1. Software-ul TASCHI este protejat de legea drepturilor de proprietate intelectuală și TASCHI deține drepturile de proprietate intelectuală a acestui software. Utilizatorul / Clientul recunoaște și este de acord ca toate drepturile de autor, orice drepturi de brevet, drepturi pentru mărci comerciale și caracteristici distinctive ale software-ului, informații confidențiale ale TASCHI și, în general, orice alte drepturi de proprietate intelectuală asupra software-ului și ale manualului, care îl însoțește, aparțin TASCHI. Aceste drepturi se referă la fiecare copie a software-ului.

3.2. În afară de licența de utilizare, nici un alt drept nu este acordat Utilizatorului / Clientului și prezentul acord nu va fi sub nici o formă utilizat pentru a conferi orice alt transfer de proprietate intelectuală.

 1. VALABILITATE ȘI TERMENI DE REZILIERE

4.1. Acest acord este valabil pentru o perioadă limitată, indicată pe pagina 1 din prezentul document, cu condiția preliminară că toți termenii sunt respectați, toți având o importanță egală. Perioada, în care software-ul va fi funcțional este configurată de TASCHI, prin partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L și reprezintă perioada de valabilitate a acestui acord.

4.2. După data de expirare și în cazul, în care nu va fi semnat un nou acord de Licențiere sau de reînnoire, utilizarea software-ului va fi întrerupta, ceea ce înseamnă că Utilizatorul / Clientul nu va mai avea acces la aplicație. În același timp, se vor livra următoarele:

– Back-up al datelor, așa cum a fost înregistrat la data expirării. 

Este specificat în mod foarte clar că aplicația nu vă permite introducerea de noi înregistrări după acea dată. 

Datele stocate în Cloud vor fi șterse în termen de 30 de zile de la data expirării. 

4.3. În cazul, în care Utilizatorul / Clientul încalcă unul sau mai mulți termeni ai acestui acord sau în cazul neplății valorii aferente către S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, aceasta își rezervă dreptul de a rezilia Acordul de Licențiere. Acordul de Licențiere încetează să mai fie valabil, printr-o simplă notificare de reziliere din partea TASCHI, prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L către Utilizator și fără a necesita nici o altă acțiune în continuare. În acest caz, Utilizatorul / Clientul trebuie să se abțină de la orice operare ulterioară a software-ului, în timp ce S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri în continuare, în cazul, în care rezilierea se datorează comportamentului delictual al Utilizatorului / Clientului.

4.4. Încetarea prezentului Acord de Licențiere, pentru orice motiv, nu implică înlăturarea obligației Utilizatorului / Clientului de a păstra confidențialitatea informațiilor furnizate de TASCHI, prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, în conformitate cu prevederile de mai jos (articolul 7.2).

 1. DECOMPILAREA SOFTWARE-ULUI ȘI LUCRĂRI DERIVATE

5.1. Este interzis să se separe sau altfel, să se reducă Software-ul la o forma perceptibilă în părțile sale separate și să se intervină, modifice și creeze lucrări derivate pe baza software-ului original sau a materialelor suplimentare de orice formă, precum și să dezvolte sau să reproducă (în totalitate sau parțial), software-uri similare prin utilizarea produsului software ca model, fără acordul scris al companiei S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L. Utilizatorul / Clientul va fi răspunzător pentru orice comportament neconvențional al oricărui angajat, partener sau companie externă acoperiți indirect, prin acest Acord de Licențiere, ca fiind afiliați, filială sau sucursală a Utilizatorului / Clientului.

 1. INSTALARE ȘI OPERARE

6.1. Utilizatorul / Clientul înțelege că pentru a opera Aplicația Taschi este nevoie de web browser și conexiune la internet.

 1. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR PRIVATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

7.1. TASCHI este obligat să păstreze în deplină confidențialitate toate informațiile obținute, sub orice formă, de la Utilizator, pe parcursul perioadei de cooperare și, în general, să se supună Legii de protecție a informațiilor de proprietate. Cu toate acestea, TASCHI poate, în anumite cazuri, să proceseze informații ale Utilizatorului / Clientului, necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale față de societate.

7.2. În mod similar, Utilizatorul / Clientul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la orice fel sau formă de informații și date, pentru TASCHI și produsele sale software, de care au beneficiat în urma acestui acord. Din acest motiv, există obligația de a notifica în scris toate părțile (fizice sau juridice) care participă.

7.3. Compania TASCHI și partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L își rezervă dreptul de a include Utilizatorul / Clientul (numele Utilizatorului / Clientului, logo-ul, datele de contact și activitatea sa) în lista de clienți și în activitățile de marketing și să-și exprime intențiile sale de a furniza informații cu privire la instalarea produsului software desfășurat în sediul Utilizatorului / Clientului.

7.4. Utilizatorul / Clientul este de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor tehnice în contextul prestării de servicii de suport pentru software. Aceste informații pot fi folosite, doar pentru a îmbunătăți produsul software sau pentru furnizarea de servicii specializate sau tehnologii noi.

 1. GARANȚIE

8.1. TASCHI garantează că produsul software are caracteristici proprii și este format din subsisteme (module), așa cum este descris în licența de utilizare. Mai mult decât atât, se garantează că produsul software nu încalcă drepturile intelectuale și de proprietate ale terților. În cazul, în care o terță parte întreprinde acțiuni împotriva Utilizatorul / Clientului, susținând că Software-ul încalcă un drept terț, TASCHI va interveni în favoarea Utilizatorului / Clientului, cu condiția ca acesta din urmă să trimită în prealabil o notificare promită.

8.2. Pentru aspectele rămase, software-ul este furnizat „CA ATARE”, fără nici o garanție suplimentară de mentenanță și suport, sub rezerva dispozițiilor articolului 9 de mai jos intitulat „Limitarea răspunderii”.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. În toate cazurile, orice daună cauzată Utilizatorului / Clientului datorată unor defecțiuni de utilizare și /sau de utilizarea parțială sau totală a aplicației sau de noi actualizări sau noi versiuni, responsabilitatea companiei S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L este limitată la o sumă ce nu poate depăși suma plătită pentru licența de utilizator. Responsabilitatea nu se extinde pentru orice alte daune directe sau indirecte, impuse posibil Utilizatorului / Clientului, cauzate de sau în legătură cu orice fel cu produsul software sau alte activități sau servicii furnizate în acest acord.

9.2. Gradul de responsabilitate a companiei S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L este limitat la produsul software, pe care îl produce și nu se extinde la producătorii terți de software, ce se află în legătură sau ale căror produse sunt utilizate de către software-ul TASCHI, cum ar fi baza de date, în care Utilizatorul / Clientul stochează datele. Mai mult decât atât, nu include nici o responsabilitate pentru defecțiuni hardware, rețele, sisteme de operare, sisteme periferice (de exemplu dispozitive fiscale de semnătură electronică, POS-uri, sisteme de preluare de comenzi PDA la distanță etc. ) sau de mijloacele de comunicare cu TASCHI, cum ar fi conexiunea la Internet etc.

9.3. Totodată, TASCHI și nici frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, nu va răspunde pentru nici un prejudiciu adus asupra produsului software, ca urmare a unei combinații cu dispozitive tip firmware, care nu sunt furnizate de TASCHI, de orice modificare sau adaptare adusă software-ului de către Utilizator / Client și de instalarea de actualizări sau upgrade-uri în mod necorespunzător. 

9.4. TASCHI sau partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, nu va fi responsabilă pentru nerespectarea termenilor acestui acord, în caz de: greve, evenimente sociale de impact major sau alte incidente fortuite.

9.5. Mai mult decât atât, TASCHI sau frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L, nu este responsabilă pentru incapacitatea sa de a executa termenii din acest document, în caz de grevă, revolte sociale, precum și alte incidente fortuite sau evenimente de forță majoră.

9.6. Software-ul TASCHI oferă capacitatea de conectivitate directă cu site-uri terțe. TASCHI sau partenerul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L nu își asumă nici  o răspundere pentru conținutul acestor site-uri, nici nu deține responsabilitatea pentru transferul de date către și de la aceste site-uri, care sunt accesate prin intermediul software-ului. 

 1. ACORDAREA DE NOI LICENȚE DE UTILIZARE CĂTRE TERȚI

10.1. Nu este permis transferul licenței de utilizare a software-ului, în orice formă și pentru orice motiv (pentru analiză sau în contextul de concesiune de servicii tip hosting).

10.2. Suplimentar, licența de utilizare existentă expiră automat în cazul oricărei achiziții, fuziuni sau altă conversie la nivel de companie a licențiatului. În astfel de cazuri, (fuziunea cu alte societăți sau achiziții), este necesar să se înștiințeze compania TASCHI, prin furnizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L în scris, prompt, în scopul de a pregăti o nouă licență de utilizator Software, care va fi acordată către noul beneficiar al produsului software (alte companii ale grupului) de către TASCHI prin furnizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L. Licența de utilizare actuală va înceta automat să mai fie valabilă. Se interzice utilizarea în continuare a licenței software în orice formă și pentru nici un motiv (contra unei taxe sau ca serviciu de găzduire).

 1. NOI VERSIUNI ALE APLICAȚIEI

11.1. TASCHI oferă Utilizatorului / Clientului orice nouă versiune a produsului software dezvoltat, în mod gratuit și care este distribuit în mod oficial pe durata de valabilitate a prezentului contract. Noile versiuni pot implementa o nouă funcționalitate sau / și o optimizare a unei funcționalități existente sau / și o adaptare, ca urmare a unor modificări legislative. 

 1. ALȚI TERMENI

 

12.1. Prezentul document include toate condițiile, care guvernează acordul dintre TASCHI, prin frunizorul său autorizat S.C. AWESOMENESS 73 S.R.L și Utilizator / Client și înlocuiește orice alt document sau acord verbal anterior sau ulterior acestuia.

 

12.2. Termenii acestui acord pot fi modificați numai cu o notificare scrisă. Nerespectarea unora dintre termenii de mai sus din partea oricărei părți nu implică renunțarea la acest acord. Dacă orice parte a acestui acord este declarată l, indiferent de motiv, nulă sau inaplicabilă, nu afectează valabilitatea restului acordului. Părțile sunt obligate să înlocuiască termenul cu unul similar, care va da cel mai bun rezultat.

 

12.3. Acest acord este guvernat și interpretat de legea românească. Dacă aveți dubii cu privire la interpretarea sau aplicarea acesteia, stabilirea diferențelor se află sub jurisdicția exclusivă a instanțelor din Constanța.